Польша. Путешествия в фотографиях

Исторические и культурные памятники, архитектура, музеи

Польский язык - Страны и языки

Страны и столицы

Джон из Лондона.John jest z Londynu.
Лондон находится в Великобритании.Londyn leży w Wielkiej Brytanii.
Он говорит по-английски.On mówi po angielsku.
Мария из Мадрида.Maria jest z Madrytu.
Мадрид находится в Испании.Madryt leży w Hiszpanii.
Она говорит по-испански.Ona mówi po hiszpańsku.
Пётр и Марта из Берлина.Peter i Martha są z Berlina.
Берлин находится в Германии.Berlin leży w Niemczech.
Вы оба говорите по-немецки?Obaj / Obie / Oboje mówicie po niemiecku?
Лондон это столица.Londyn jest stolicą.
Мадрид и Берлин тоже столицы.Madryt i Berlin też są stolicami.
Столицы большие и шумные.Stolice są duże i głośne.
Франция находится в Европе.Francja leży w Europie.
Египет находится в Африке.Egipt leży w Afryce.
Япония находится в Азии.Japonia leży w Azji.
Канада находится в Северной Америке.Kanada leży w Ameryce Północnej.
Панама находится в Центральной Америке.Panama leży w Ameryce Środkowej.
Бразилия находится в Южной Америке.Brazylia leży w Ameryce Południowej.

Иностранные языки

Где Вы выучили испанский?Gdzie nauczył się pan / nauczyła się pani hiszpańskiego?
Вы знаете тоже португальский?Zna pan / pani też portugalski?
Да, и немного итальянский.Tak, znam też trochę włoski.
По-моему, Вы говорите очень хорошо.Uważam, że mówi pan / pani bardzo dobrze.
Эти языки достаточно похожи.Te języki są do siebie dość podobne.
Я их хорошо понимаю.Rozumiem ją / ich dobrze.
Но говорить и писать сложно.Ale mówienie i pisanie jest trudne.
Я еще делаю много ошибок.Robię jeszcze dużo błędów.
Поправляйте меня, пожалуйста каждый раз .Proszę zawsze mnie poprawiać.
Ваше произношение достаточно хорошее.Ma pan / pani całkiem dobrą wymowę.
У Вас небольшой акцент.Mówi pan / pani z lekkim akcentem.
Можно услышать откуда Вы родом.Można rozpoznać, skąd pan / pani pochodzi.
Какой язык Ваш родной?Jaki jest pana / pani język ojczysty?
Вы ходите на языковые курсы?Chodzi pan / pani na kurs językowy?
Каким учебником Вы пользуетесь?Z jakiego podręcznika pan / pani korzysta?
В данный момент я не знаю, как он называется.Nie pamiętam w tej chwili, jak się on nazywa.
Я не могу вспомнить название.Nie pamiętam tytułu.
Я это забыл.Zapomniałem.
Мы учим язык.Uczymy się języka.
Я учу английский.(Ja) Uczę się angielskiego.
Ты учишь испанский.(Ty) Uczysz się hiszpańskiego.
Он учит немецкий.On uczy się niemieckiego.
Мы учим французский.(My) Uczymy się francuskiego.
Вы учите итальянский.Wy uczycie się włoskiego.
Они учат русский.Oni / one uczą się rosyjskiego.
Учить языки интересно.Nauka języków jest interesująca.
Мы хотим понимать людей.Chcemy rozumieć innych ludzi.
Мы хотим говорить с людьми.Chcemy rozmawiać z ludźmi.